BLOGISSA KULJETAAN ASKEL ASKELEELTA KOHTI PAREMPAA TYÖPÄIVÄKOKEMUSTA.

TUKIPYLVÄINÄ MATKALLA TOIMIVAT ITSEOHJAUTUVA ASIANTUNTIJATYÖ, DIGITAALINEN TYÖYMPÄRISTÖ JA KÄYTTÄJÄT HUOMIOIVA TAPA JOHTAA MUUTOSTA TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTEISSA.

Muutosjohtaminen IT-projekteissa

Tietojärjestelmien hyötyjä ei saavuteta työkalukoulutuksella ja muutamalla virallisella tiedottella.  Uuden teknologian käyttöönottotapaa tulisi perustavanlaatuisesti muuttaa.

Itseohjautuvuus

Bureaucracy is the disease of our time.

Digityötaidot

Oman työn hallinnan ensiaskel on kyseenalaistaa jatkuvaan palaveeraamiseen perustuva työtapa ja mietitä, mitä se tarkoittaa omalla kohdalla.

Viestitulvaa ei voi hallita. Omaa palaverikäyttäytymistä voi.

Digitaalinen työympäristö

Pitäisikö yhteisöllisyys kuitenkin korvata sanoilla kakofonia ja yhteen ääneen huutaminen?

Häiriötön tietotyö

Digityötaidot eivät ole ajan tasalla ennen kuin opimme laittamaan kännykän välillä kiinni jatkuvan klikkailun sijaan.

Asiantuntijatyön merkitys

Uuden tiedon luomisen tulisi johtaa jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan muuttamiseen. Ei vain uusiin ohjeisiin, suosituksiin ja toimenpide-ehdotuksiin.