Digityötaidot

by Riikka

Digityötaitojen puolesta nyökyttää jokainen. On tärkeää osata käyttää iPadia. On tärkeää osata hakea tietoa eri lähteistä ja suhtautua kriittisesti netissä näkemiinsä asioihin. Lisäksi on tärkeää osata laittaa kännykkä välillä pois ja antaa aivojen uppoutua työhön.

Digityötaitojen perusasiat ovat kuitenkin hukassa. Siksi sekä yritykset että yhteiskunnalliset rakenteet uusiutuvat luvattoman hitaasti.

Moni ongelma ratkeaisi, jos ihmiset oppisivat tekemään paremmin yhteistyötä keskenään. Artikkeliin on koottu digityötaitojen perusasiat.

Keskittyminen

Teknologian käyttö ei automaattisesti lisää työn tuottavuutta, mikäli sitä hyödyntää väärin. Jatkuvien keskeytysten aiheuttama multitaskaus saattaa näyttää tehokkaalta, mutta asia on juuri päin vastoin. Herätteille addiktoitunut käyttäjä ajelehtii tekemättömien töiden välillä. Siksi omaa ruutuaikaa kannattaa vähentää.

Työviestintä

Tämänpäivän työviestintä on avointa, nopeatempoista ja epämuodollista. Nykypäivän työelämässä kannattaa käyttää useita viestintätyökaluja eri käyttötarkoituksiin: sähköpostia ja chattia henkilökohtaiseen viestintään, kanavapohjaista ryhmä-chattia tiimi- ja projektityöhön sekä sisäistä somekanavaa organisaatioviestintään.

Dokumentinhallinta

Emme omista töissä tuottamiamme tietoja, vaan ne kuuluvat työnantajalle. Siksi on tärkeää muistaa, ettei töissä juuri ole omia dokumentteja, vaan tieto on jaettava muille. Omien dokumenttien säilyttämistä omassa kotihakemistossa voi verrata tilanteeseen, jossa seppä valmistaa uuden nojatuolin ja sen jälkeen piilottaa sen komeroon muilta piiloon.

Tiedonhaku

Tiedonhaku työpaikan tietojärjestelmistä on pitkään ollut luokattoman vaikeaa. Oikeaa ohjetta, dokumenttia tai keskustelua ei tunnu löytyvään millään. Tilanne tuntuu turhauttavalta varsinkin siksi, että vapaa-ajalla tiedonhaku suurista massoista on helppoa ja nopeaa. Työpaikan tietojärjestelmien hakuteknologia on kuitenkin ottanut suuria harppauksia viime vuosien aikana. Nykyään tieto löytyy paremmin. Seuraavaksi käyttäjien on opeteltava asioiden tallennuspaikkojen ulkoaopettelun sijaan kokeilemaan hakua. Tiedonhaku on yksi selkeimpiä tietokoneelle ulkoistettavia työtehtäviä. 

Palaverikäytännöt

Tietotyö pitää sisällään monta väärää oletusta, joista tulisi päästä eroon. Yksi niistä on kiireinen aikataulu ja palaveriputki statussymbolina. Tietotyö, asiantuntijatyö on ajattelu-, kirjoitus- ja puhetyötä, joka on pitkälti näkymätöntä. Työntekijä saattaa siis ulospäin näyttää kiireiseltä ja tehokkaalta, mutta totuus on juuri päinvastainen. Turhat suuren porukan tiedotuspalaverit ovat multitaskauksen ohella toinen näennäisen työnteon muoto, josta tulisi päästä eroon. Jokaisella on oltava työaikaa myös töiden tekemiseen.

Liikkuva työ

"Varmaan kukaan ihminen ei ole koskaan tehnyt avokonttorissa yhtään mitään", sanoo kirjailija Miika Nousiainen.

Työn toteutuspaikka tulisi valita työn luonteen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tietotyöläinen tarvitsee työviikkonsa aikana monenlaisia tiloja työn toteuttamiseen. Yksi tärkeimmistä on työ asiakkaan tiloissa. Toinen yhtä tärkeää on työ yhdessä oman tiimin kanssa. Kolmanneksi jokainen tarvitsee rauhoittumista ja uppoutumista, johon harva kykenee avokonttorissa.