Blogissa tutkitaan suurten ja perinteikkäiden organisaatioiden sielunelämää sekä eletään mukana muutosprojekteissa työntekijöiden ja muiden tärkeiden henkilöiden näkökulmasta.

Muutosjohtaminen IT-projekteissa

Tietojärjestelmien hyötyjä ei saavuteta työkalukoulutuksella ja muutamalla virallisella tiedottella.  Uuden teknologian käyttöönottotapaa tulisi perustavanlaatuisesti muuttaa.

Digityötaidot

Mitä jokaisen tulisi tietää teknologian hyödyntämisestä yhteistyössä muiden kanssa?

Keskittyminen

Digityötaidot eivät ole ajan tasalla ennen kuin opimme laittamaan kännykän välillä kiinni jatkuvan klikkailun sijaan.

Itseohjautuvuus

Bureaucracy is the disease of our time.

Digitaalinen työympäristö

Pitäisikö yhteisöllisyys kuitenkin korvata sanoilla kakofonia ja yhteen ääneen huutaminen?

Sisäinen tiedonkulku

Uuden tiedon luomisen tulisi johtaa jatkuvaan oppimiseen ja toiminnan muuttamiseen. Ei vain uusiin ohjeisiin, suosituksiin ja toimenpide-ehdotuksiin.