Digitaalinen työympäristö

by Riikka

Digitaalinen työympäristö luo perustan suurten organisaatioiden asiantuntijatyön organisoinnille. Kankean organisaatiohierarkian ja ihmisten välisten roolien määrittelyn sijaan uusi perusta työlle on tasa-arvoinen pääsy tietoon ja tasa-arvoinen tiedon välittämismahdollisuus muille.

Digitaalinen työympäristö ei ole itseisarvo, vaan mekanismi, jonka avulla asiantuntijatyön tavoitteet on mahdollista saavuttaa.