Itseohjautuvuus

by Riikka

Organisaatiokoon kasvaessa vaarana on, että sen perimmäinen olemassaolon syy alkaa unohtua. Alkuperäisen tarkoituksen, kuten ihmisten hampaiden hoitamisen, jätteiden kuljettamisen ja leivän leipomisen ympärille alkaa syntyä uusia omaan organisoitumiseen liittyviä tarkoituksia.  Mikä on minun yksikköni budjetti? Mikä on minun yksikköni valta-asema? Mikä on minun oma päätösvaltani suhteessa naapurikollegaan? Kuinka meillä hyväksytetään kululasku?

Työn organisointi on tärkeää, mutta organisaatiokoon kasvaessa hallinnolliset asiat alkavat helposti ajaa asiakastyön yli. Juuri tähän itseohjautuvuus pureutuu.

Itseohjautuvuus on paluulippu asiakastyön äärelle. Se tuo usein lahjakkaat ja valovoimaiset esimiehet pois kulmahuoneista pohtimasta uutta organisaatiorakennetta takaisin kaikista tärkeimmän tehtävän eli asiakastyön äärelle.