Muutosjohtaminen IT-projekteissa

by Riikka

Joitakin vuosia sitten seminaareissa oli muodikasta mainita, ettei tietojärjestelmäprojekteissa ole kyse teknologiasta vaan toiminnasta. Tätä ajatusta johdatellen yhä useamman IT-projektin kylkeen onkin lisätty muutosagentteja, webinaareja ja viestintää uusista työtavoista.

Kuilu projektiryhmän ajatusten ja käyttäjien arjen välillä on kuitenkin edelleen suuri. Ehkä seuraava askel olisikin luopua ajatuksesta, jossa projektiryhmän, johdon ja muutosagenttien tehtävänä on muuttaa toisia ihmisiä. Mitä jos tiimit muuttaisivatkin omaa toimintaansa itse ja projektiryhmän tehtäväksi jäisi tuottaa käyttäjille palveluja, joiden avulla omia työtapoja on helppo iteroida ja kehittää?